Motioner & Interpellationer

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående partibidrag

Sandvikens kommun ger de politiska partierna relativt generösa bidrag till sin verksamhet. Det är upp till partierna att besluta hur dessa pengar används på bästa sätt. Dock torde det vara ett allmänintresse att partierna öppet redovisar hur dessa pengar används och även om partiet tar mot stöd från någon intresseorganisation.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att de politiska partierna i Sandviken åläggs att årligen göra en redovisning av hur det kommunala partistödet används och om partiet tar emot ekonomiskt stöd från någon intresseorganisation.

Sandviken den 23 januari 2012

Mikael Rosén

Dela den här sidan:

Kopiera länk