Motioner & Interpellationer

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående öppna nämndsammanträden

De kommunala nämnderna beslutar i frågor av stor vikt för medborgarna. Verksamheten bör därför vara öppen så långt det är möjligt. Att på plats kunna följa diskussionen i ett angeläget ärende och själv kunna göra ett inlägg bör kunna berika den lokala demokratin.

I frågor som rör sekretess och andra känsliga ärenden där den personliga integriteten hotas ska nämnden självklart ha rätt att kunna stänga sammanträdet i aktuell fråga.

Vänsterpartiet föreslår Sandvikens kommunfullmäktige besluta:

Att öppna samtliga nämndsammanträden för allmänheten samt att person boende i Sandvikens kommun ska, efter anmälan, ha rätt att yttra sig på mötet.

Sandviken den 23 januari 2012

Mikael Rosén

Dela den här sidan:

Kopiera länk