Motioner & Interpellationer

Spara på konsulter!

Vänsterpartiet följer nu upp budgetdebatten med att lägga en interpellation om konsultanvändning inom Sandvikens kommun. Vi vill konkret visa att det går att spara pengar inom den centrala administrationen som kan användas i verksamheten.


Interpellation

Vid en genomgång av Sandvikens kommuns kostnader för inköp av konsulttjänster konstateras att ansenliga belopp anslås till denna verksamhet. Under de sista fem åren har kostnaden pendlat mellan 15 – 20 miljoner kronor årligen.

Viss typ av konsultverksamhet är säkert berättigad som inom ekonomisk redovisning och vissa typer av pedagoginsatser. Dock synes det som att användningen av konsulter ibland kan ske slentrianmässigt, utan insyn och med dålig kontroll.

Vänsterpartiets frågor till ansvarig är:

1. Vem får besluta om att anlita konsult?
2. Finns det några maxbelopp?
3. Finns det någon politisk styrning och kontroll av konsultverksamheten?
4. Har det gjorts någon utvärdering av konsultverksamhetens nytta inom olika områden?
5. Hur mycket pengar använder de kommunala bolagen till att köpa in konsultverksamhet?
6. Hur upphandlas konsulttjänsterna?
7. Finns det anledning att tillsätta en grupp politiker och tjänstemän som fritt får granska, utvärdera och komma med förslag på riktlinjer för konsultverksamheten inom Sandvikens kommun?

Dela den här sidan:

Kopiera länk