Motioner & Interpellationer

Krav- och rättvisemärkt kaffe!

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående införande av krav- och rättvisemärkt kaffe.

Krav-märkt kaffe innebär att bönorna fått växa utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Att kaffe är krav-märkt garanterar att detta verkligen efterföljs. Odlingarna för krav-märkt kaffe är godkända och certifierade. De står under regelbunden kontroll. Vid köp av krav-märkt kaffe sätter vi stopp för utsläpp av miljöfarliga kemikalier. Vi motverkar bruket av genmodifierade grödor och främjar den biologiska mångfalden. Utöver detta finns det andra regler som måste efterföljas gällande djurhållning, hälsofrågor och socialt ansvar.

Rättvisemärkt kaffe är en produktmärkning som garanterar att producenterna får skäligt betalt för sitt jobb. Det betyder också att kaffet är framtaget på ett etiskt och socialt godtagbart sätt. Genom att köpa rättvisemärkt kaffe motverkar vi bland annat barnarbete och diskriminering. Desssutom främjar vi organisationsrätten och demokratin.

Sandvikens kommun handlar årligen in stora mängder kaffe.

Vänsterpartiet föreslår Sandvikens kommunfullmäkige besluta:
Att Sandvikens kommun av skattemedel endast ska inhandla kaffe som är krav- och rättvisemärkt.

Sandviken 2011-12-05

Helena Näslund (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk