Motioner & Interpellationer

Fråga till Sandvikens kommunfullmäktige om grus

Fråga till Sandvikens kommunfullmäktige

De senaste vintrarna har varit kalla och isiga. Kommunens väghållare gör i stort ett bra jobb för att hålla vägar och gångbanor fria från snö och is.

Dock finns det alltid ställen som glöms bort alternativt överlåts till privatpersoner för skottning och sandning. Att som privatperson få tillgång till sand i Sandviken är svårt.

Mot bakgrund av ovanstående frågar Vänsterpartiet ansvarig:

Skulle det vara möjligt att införa ett system där medborgarna gratis kan få hämta sand i mindre mängd. Ett förslag till placering är återvinningscentralen utefter Järbovägen där befintlig personal skulle kunna sköta servicen så missbruk inte uppstår.

Sandviken 2011-12-05

Mikael Rosén (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk