Artiklar

Jämlika uppväxtvillkor

Vänsterpartiet yrkar i sitt budgetförslag att badavgiften vid Parkbadet för ungdom upp till 17 år ska halveras och att avgiften till kulturskolan helt ska tas bort.
Många vuxna har det ekonomiskt svårt och tvingas dra in på det som kan ge guldkant åt livet. Detta är illa men man har oftast ett val. Barn och ungdomar saknar denna möjlighet då man normalt är hänvisad till vårdnadshavare.
Att halvera badavgifterna för barn och ungdom och att helt slopa avgiften för kulturskolan är en liten åtgärd som kan betyda mycket för utsatta familjer.

Dela den här sidan:

Kopiera länk