Motioner & Interpellationer

Höjt bidrag och släplift Högbo

Vänsterpartiet Sandviken har lämnat in en Motion till kommunfullmäktige. Motionen gäller höjt bidrag till Högbo. För att återigen inviteras i en släplift. Så att alla ska kunna tadel av vintersporter.


Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående höjt bidrag och släplift Högbo
Högbo Bruk är en stor tillgång för medborgarna i Sandviken. Kommunen ger årligen ett bidrag till investeringar och drift av området. Bidraget har legat på samma nivå i flera år trots alla kostnadsökningar.
För ett antal år sedan fanns en populär släplift i områdets södra del. När släpliften tjänat ut togs den bort och ersattes ej. Vänsterpartiet anser att en släplift skulle vara till stor glädje för barnfamiljer, skolklasser m fl som billigt och enkelt kunde få en lättillgänglig aktivitet.
Kungsberget har förvisso fina backar och liftar av god kvalité. Tyvärr är dock detta alternativ inte möjligt för många på grund av de höga kostnaderna. Vårt förslag skulle i detta perspektiv möjliggöra för många fler att ägna sig åt vintersport. Högbos backe räcker bra till för att lära sig åka skidor när man är liten.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen höjer sitt bidrag till Högbo Bruk AB så att den goda standarden på området kan bibehållas och att en släplift kan installeras.
Sandviken den 6 oktober 2011

Mikael Rosén, Lars Eriksson, Vänsterpartiet Sandviken

Dela den här sidan:

Kopiera länk