Motioner & Interpellationer

Språkpraktikplatser

Språkpraktikplatser
För kommunens nya invånare, som flyttar hit från andra länder, är det viktigt att snabbt lära sig svenska och att få kontakter så att man kan hitta ett arbete. Språkpraktikplatser kan uppfylla båda dessa behov. Ett nytt lagförslag finns som kommer att inskränka rätten till SFI för den enskilde, så att två års studier blir vad som maximalt är tillåtet. Då blir språkpraktikplatser ännu viktigare. Dessa bör finnas både inom kommunen och i den privata sektorn. Här skulle kommunen kunna föregå med gott exempel.
Inom kommunens förvaltningar erbjuds få platser. Ska man göra det på ett bra sätt krävs det naturligtvis planering, handledning och uppföljning. En språkpraktik kan pågå under kortare eller längre tid. Hittills har man inte fått någon ersättning för att ta emot praktikanter.
För kommunen kan det på längre sikt vara mer ekonomiskt att betala en viss ersättning till arbetsplatser som tar emot en språkpraktikant, än att vi har människor i behov av språkpraktik som sitter hemma utan sysselsättning.

Vi yrkar därför
Att kommunens förvaltningar erbjuder språkpraktikplatser, under minst två veckor, till alla bosatta i kommunen som är i behov av språkpraktik.
Att kommunstyrelsen inom sin budgetram avsätter medel för handledning på arbetsplatserna.

Sandviken 26 april 2011

Karin Gustavsson, Ann Östman Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk