Motioner & Interpellationer

Risken för jäv och mutor

Interpellation till Sandvikens kommunfullmäktige angående risken för jäv och mutor.

Flera kommuner har under de senaste åren drabbats av mutskandaler. Mutor och korruption är en av samhällets värsta fiender och undergrävcer snabbt allmänhetens förtroende för kommunen. Att tro att Sandviken skulle vara annorlunda än andra kommuner vore naivt, vi löper förmodligen samma risk som andra kommuner att drabbas av mutskandaler eller tveksamma jävsituationer där tjänstemannen eller politikern deltar i beslut trots jävsituation.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi att kommunen redogör för vilken policy som finns kring dessa frågor och vilket arbete som bedrivs för att motverka mutor och jäv.

Mikael Rosén och Karin Gustavsson, Vänsterpartiet Sandviken

Dela den här sidan:

Kopiera länk