Motioner & Interpellationer

Ökad tillgänglighet för äldre till sina bostadsområde

Motion till Sandvikens kommunfullmäktige angående ökad tillgänglighet för äldre till sina bostadsområden.

Som det ser ut nu finns det för få bänkar att vila sig på för äldre som promenerar i t ex Björksätra. Gungor och blå sandlådor får nyttjas då inga parkbänkar finns längs gångstråk. För att göra bostadsområden levande och tillgängliga för äldre och hjärtsjuka föreslår jag att fullmäktige uppdrar åt ansvarig att sätta ut fasta bänkar i bostadsområdena. Målsättningen är att alla, oavsett ålder och vigör, ska kunna utnyttja gångvägar och tillgodogöra sig utevistelse efter behov.

m v h:
Håkan Svensson
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk